Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     

Salts d'Escala en la Comunicación           

L'adquisició de la facultat de parlar permet anar més enllà del llenguatge no verbal i representa el primer salt d'escala en la comunicació.

Amb la parla, comença la prehistòria i es desencadena l'aparició de la cultura humana, que és substancialment diferent de la cultura dels pre-homínids precedents.

Aparició de la condició humana

Revolució
de la parla
NOVETATS
::Domini del foc
::Eines de pedra
::Parla
::Pensament abstracte
::Caça
::Espigolament "intel.ligent" de menjar
EINES PRINCIPALS
::Materials
OCUPACIONS PRIMORDIALS
::Caçar
::Captar