Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     
 

Salts de escala
en la comunicació

Desprès de l'aparició de la condició humana, la Vida a la Terra ha produït un augment progressiu de la quantitat de comunicació, en diferents etapes successives. 

Al començament, amb l'adquisició de la parla, apareix la condició humana. 

Més tard es desgranen altres etapes: la revolució agrícola, ara fa un 10000 anys. Desprès, amb l'aparició de les primeres ciutats i els primers imperis, s'acaba la prehistòria y comença la història. Més recentment, la revolució industrial produeix una altre important salt d'escala en la comunicació. 

Ara, amb la revolució de la comunicació, comencem a donar les primeres passes d'un nou salt, que podria ser el més important de tots. 

Cada un d'aquests salts ha produït una nova forma de civilització  

INCREMENT DE "COMUNICADORS" 
EN NÚMEROS ABSOLUTS
(Evolució de la població humana)

Salt Població 
humana
  Tecnologia per a potenciar la comunicació    Quantitat de
 comunicació
Anys transcorreguts des de l'etapa anterior 
10.000 B.C. 
Revolució agrícola
de 5 a 10 milions x cap = insignificant 3.000.000
4.000 B.C.
Revolució urbana
de 30 a 40 milions x primitiva = molt petita 6.000
1.800 A.C.
Revolució industrial
1.000.000.000 x incipient = comença a créixer substancialment  5.200
2000 A.C.
Revolució de la comunicació
6.000.000.000 x molt potent = extremadament gran 200

 

Primer salt

Aparició de la condició humana
Segon salt Revolució agrícola
Tercer salt Revolució urbana
Quart salt Revolució industrial
Cinquè salt Revolució de la comunicació

Tornar