Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     
 


Paradigmes 
del segle XXI

(*)"PARADIGMA" té diferents significats, segons quin sigui l'autor que utilitza el terme. En general, un paradigma és un conjunt d'idees o situacions que reflecteixen algun tipus de peculiaritat. En aquesta pàgina, els "paradigmes del segle XXI" són visions de situacions i idees emergents que, en la meva opinió, seran característiques del nou segle.  

La segona edició de
 EL AGUJERO BLANCO
 ja està disponible.

Més informació


Hipòtesi dels salts de comunicació
Segons la hipòtesi dels salts de comunicació, cada cop que s'ha produït un increment substancial del tràfec de comunicació, hi ha hagut tot seguit un canvi de civilització.

L'increment actual de comunicació és el més gran de tots els registrats fins ara. El canvi cultural que pot produir serà també el més important de tots i es produirà a gran velocitat en el decurs dels propers 30 anys

Més

El drama de l'esqueixament
Després de cada salt important en la comunicació, hi ha grups que s'esqueixen del tronc comú del que procedien i comencen a desenvolupar una civilització diferent. (Per entendre i afrontar els possibles xocs de civilitzacions, entre 2005 i 2015) Més
(en castellà)

La segona ruptura 
digital 
Ruptura ocasionada per la lentitud en l'assimilació de les noves comunicacions per part de les persones que prenen decisions. Les societats a on aquesta ruptura sigui més profunda tindran dificultats per extreure tots els avantatges de la intensificació de la comunicació.  Més

Emergència global
Els primers símptomes de desajust cultural es manifesten arran de la necessitat d'assimilar dosis molt altes de novetat. No tots els pobles assimilaran la novetat amb la mateixa facilitat. Entre 2002 i 2004 comença un debat sobre la incapacitat de les cultures per assimilar l'allau de novetat. Entre 2005 i 2010, s'inicia un gran esforç de transformació cultural a tot el món Més

 Ductilització de la cultura
Les relacions entre les persones y la cultura segueixen un procés. En els estadis inicials, la gent està confinada en l'àmbit d'unes prescripcions culturals molt estrictes. En els estadis més avançats, la gent està en condicions de fer evolucionar els seus marcs culturals. Si inicialment la cultura donava forma a les persones, al final, les persones donen forma a la cultura Més
(en castellà)

La biosfera simbiòtica
Entelèquia  segons la qual hi poden haver biosferes a on la depredació, el parasitisme i la necrosi han desaparegut completament. La gran transformació cultural del segle XXI s'orienta cap a una intensificació de la simbiosi en les relacions entre les persones. Més

El forat blanc
Com a conseqüència del proper gran salt en la comunicació, la densitat de la comunicació a la Terra assoleix una massa crítica. Aquest punt es podria situar entre 2040 i 2100. En arribar a aquest punt, es formaria espontàniament un Forat Blanc. A partir d'aquell moment, la Vida a la Terra inicia una etapa radicalment nova.  Més
(en castellà)

Pensament polimètric
L'anàlisi del disseny del futur immediat explica els mecanismes de l'assimilació de la novetat. El model que presento utilitza el paradigma polimètric. El pensament polimètric està basat en la percepció de diades i tríades d'elements antagònics. Mentre que el pensament convencional veu la realitat com conjunts d'atributs, el pensament polimètric la veu com amalgames de paradoxes.  Més

El paradigma de la comunicació
La comunicació resulta ser l'ingredient nás bàsic de tots els processos biològics i humans. L'evolució de la Vida es mou gràcies a l'expansió de la comunicació.   Més

Disseny institucional
La revolució de la comunicació produirà profunds canvis culturals, socials, polítics y econòmics. Per tant, totes las institucions socials seran objecte de canvis ràpids i substancials. El disseny institucional es l'activitat de l'enginyeria Institucional que té per a objecte projectar i conduir aquests canvis.   Més
(en castellà)

Mesura de la capacitat de canvi
Davant de l'allau de novetat i a partir d'ara, la capacitat de canvi esdevé l'actiu més crucial tant per les persones com per a les organitzacions. Mesuri la seva capacitat amb un qüestionari auto-administrat (en període de proves) Més

La funció de l'expressió artistica
Les manifestacions artístiques del segle XXI com la punta de la llança de la introducció de novetat Més
   
 
 

Interaccions
Si vol ser avisat sobre la propera ampliació d'aquesta pàgina.   
Si vol comentar aquesta pàgina amb un amic. 
Si vol enviar un comentari o suggeriment a en Josep Burcet
Si vol participar o proposar alguna iniciativa relacionada amb el tema d'aquesta pàgina. 
Si vol informació sobre la meva conferència  sobre els paradigmes pel segle XXI
 


Altres documents on line

 Tornar a l'inici