El disseny del futur immediat
Fonaments teòrics i propostes pràctiques

PART 8

Consideracions prèvies per a la política cultural del segle XXI

Josep Burcet
josep@burcet.net


En preparació

 

 

Si el vol consultar on-line, segueixi els enllaços que s'ofereixen tot seguit 

 

Navegació:

 

Si el vol capturar tot el document en un arxiu de Word:

Tornar a paradigmes

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::Trajectoria::
::Paradigmes::
::Documents::
::Enllaços::


Menú

Menú

Menu


:: Inici :: inicio :: home ::


Sortir d'aquesta Web