El disseny del futur immediat
Fonaments teòrics i propostes pràctiques

Josep Burcet © 2002


contacte


Resum

Durant el trànsit cap a la societat de la comunicació, la societat quedarà exposada a dosis molt altes de novetat. La capacitat de la població per assimilar-les esdevé el factor clau més important per assegurar l’èxit d’aquesta transició.

El disseny del futur immediat ha d’incloure accions específiques per posar a la població i a les organitzacions en condicions de treure el màxim partit possible dels canvis. Però cal també organitzar accions més genèriques destinades a potenciar la capacitat de la població per 1)fer front a l’allau de novetat i 2)ser alhora una font creativa de novetat. Els progressos en la gestió de la novetat són la principal font d’energia per encarar amb èxit la realitat emergent.

Aquest capítol presenta la base teòrica per sustentar ambdós tipus de accions. A partir d’aquesta base teòrica, s’enumeren les principals iniciatives que haurien de constituir el nucli dur del disseny del futur immediat.

 

 

Si el vol consultar on-line, segueixi els enllaços que s'ofereixen tot seguit 

 

Índex:

 

Si el vol capturar tot el document 
en un arxiu de Word:

 

Tornar a paradigmes

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::Trajectoria::
::Paradigmes::
::Documents::
::Enllaços::


Menú

Menú

Menu


:: Inici :: inicio :: home ::


Sortir d'aquesta Web