Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     


S I M B I O S I 
Índex d'eficiència de la simbiosi 
(de +1 a +5)
A
guanya molt més del que perd
A
guanya força més del que perd
A
guanya una mica més del que perd
B
guanya molt més del que perd
+5
dequilibris molt subtils i alternància simètrica
+4
desequilibri moderat i alternància no massa simètricra 
+3
desequilibri més fort i alternància 
asimètrica
B
guanya força més del que perd
+4
desequilibri moderat i alternància no massa simètricra 
+3
dequilibris subtils
alternància simètrica
+2
desequilibri moderat
alternància 
 poc simètrica
B
guanya una mica més del que perd
+3
desequilibri més fort i alternància 
asimètrica
+2
desequilibri moderat
alternància 
 poc simètrica
+1
equilibri o desequilibris moderats
alternància simètrica

  

Saltar a parasitisme/predació

Saltar a 
necrosi

tornar endarrera