Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     


P R E D A C I O   O   P A R A S I T I S M E 
L'eficiència global del parasitisme i la predació és NUL·LA
(són jocs de suma igual a 0)
A
guanya 
A
guanya tant com perd
A
perd més del que guanya
B
guanya 
SIMBIOSI
de +1 a +5

Zona intermedia
de 0 a 0,9

desequilibri moderat i alternància del guany no massa simèticra 
PREDACIÓ O PARASITISME
eficiència =0
desequilibri més fort i alternància del guany 
molt poc simètrica
B
guanya tant com perd
Zona intermedia
de 0 a 0,9

desequilibri moderat i alternància guany no massa simèticra 
PREDACIÓ O PARASITISME
eficiència =0
dequilibris i
alternància simètrica
PREDACIÓ O PARASITISME
eficiència =0
desequilibri moderat
alternància del guany
 poc simètrica
B
perd més del que guanya
PREDACIÓ O PARASITISME
eficiència =0
desequilibri més fort i alternància del guany
molt poc simètrica
PREDACIÓ O PARASITISME
eficiència =0
desequilibri moderat
alternància del guany
 poc simètrica
NECROSI
de -1 a -5tornar endarrera