Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     


N E C R O  S I 
Eficiència de la necrosi:
de -1 a -5
A
perd una mica més del que guanya
A
perd força més del que guanya
A
perd molt més
del que guanya
B
perd una mica més del que guanya
- 1
desequilibris subtils i alternància força simètrica
- 2
desequilibri moderat i alternància no massa simèticra 
- 3
desequilibri més fort i alternància 
molt asimètrica
B
perd força més del que guanya
- 2
desequilibri moderat i alternància no massa simèticra 
- 3
desequilibris moderats
alternància simètrica
- 4
desequilibri moderat
alternància 
 poc simètrica
B
perd molt més
del que guanya
- 3
desequilibri més fort i alternància 
molt asimètrica
- 4
desequilibri moderat
alternància 
 poc simètrica
- 5
equilibri o desequilibris moderats
alternància simètrica

  

Saltar a 
simbiosi

Saltar a parasitisme/predació

tornar endarrera