Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     

  
FORMES BÀSIQUES D'INTERACCIÓ
A guanya més que perd A perd més que
guanya

B guanya
més que perd 
   

SIMBIOSI
 
PREDACIÓ
PARASITISME
 

B perd més
que guanya
 
PREDACIÓ
PARASITISME
 

NECROSI