Els ajuntaments de Catalunya
i
noves comunicacions
text de pre-publicació


Disseny, anàlisi i informe
Josep Burcet i Llampayas

Treball de camp
Sònia Ruiz

 

setembre de 2000

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES


veure el capítol
d'introducció

Capturar tot el document
(815 Kb)